Okul ve Kurs Yönetim Sistemi

Okul ve Kurs Yönetim Sistemi Nedir?

Okul ve Kurs Yönetim Sistemi ile öğrenci kayıt işlemlerini, gelecek ödemeler, yapılan tahsilatları ve masraf giriş çıkışlarını yapabilir. Bu konularda detaylı raporlar alabilirsiniz.

Öğrenci & Kayıt Yönetimi

Şubezinde kayıtlı olan öğrencileri hangi eğitim planına kaydolduklarını hangi fiyata kaydolduklarını ödeme planını ve hangi yayınları vereceğinizi takip edebilirsiniz.

Tahsilat Yönetimi

Şubenize kayıtlı öğrencilerden yapmmış olduğunuz tahsilatları görüntüleyebilir, yapılan tahsilatların detaylarını izleyebilir ve tahsilatlarınızı rapor olarak görüntüleyebilirsiniz.

Ciro Raporları

Şubenizin ve varsa şubelerinizin ciro raporlarını grafiksel olarak ve toplam miktarlarla görüntüleyerken detaylı raporlar yardımıyla yol haritanızı çizebilirsiniz.

Gelecek Tahsilat Yönetimi

Kaydını almış olduğunuz öğrencilerden gelecek ödemeleri listeleyebilir günü geçmiş ve geçmemiş ödemeleri raporlandırabilir ve ödeme planlarınızı bu ödemelere göre planayabilirsiniz.

Masraf Yönetimi

Şubenizde yapmış olduğunuz masrafları sisteminize kaydederek şubenizde ne kadar masraf yapıldığını, hangi kalem malzemeye ne kadar masraf yapıldığını görebilirsiniz.

Ders Programı Yönetimi

Şubenizde uygulamış olduğunuz ders programını sisteme işleyebilir ve online yoklama sistemini kullanırken velilere öğrencilerinin derse gelip gelmediği bilgisini sms olarak gönderebilirsiniz.

Şirket Yönetim Portalı Nedir?

Şirket yönetim portalı tek kurumu olan veya birden fazla kurumu olan kurum sahiplerinin kurumları hakkında detaylı raporları takip edebilmelerini ve almış oldukları raporlar doğrultusunda planlama yapmalarına olanak sağlamaktadır. Flamingo Şirket Portalı sayesinde istemiş olduğunuz raporları belirli periyotlarla kendinize mail atılmasını sağlayabilirsiniz.

Öğrenci Raporları

Tüm şubelerde kayıtlı öğrenciler listesi ve bu kayıt detaylarına, yapmış olduğu ödemelere ve kalan ödemelerini listeleyebilirsiniz.

Tahsilat Raporları

Tüm şubelerde yapılan tahsilatlar, Şubeler aylık tahsilat raporu ve şubeler ödeme tipine göre yapılan tahsilatlar raporlarına erişebilirsiniz.

Gelecek Tahsilat Raporları

Günü geçmiş ve gelecek tahsilatları listelerken, Şubelerin aylık günü geçmiş tahsilat miktarlarını ve aylara göre gelecek ödemelerini listeleyebilirsiniz.

Masraf Raporları

Şubelere yapılan masrafları listeleyeilir, Şubelerde masraf tipine göre aylık yapılan harcamaları ve Şubelere göre aylık masraf raporlarını listeleyebilirsiniz.

Sms Gönderim Seçenekleri

Yoklama, günü geçmiş tahsilat, ödeme tarihi yaklaşan vb. sms gönderim seçenelerini sizin belirlediğiniz periyotlarla gönderilmesini yapar.

Rapor Mail Gönderim

İstemiş olduğunuz kayıt raporu, ciro raporu, tahsilat raporu vb. raporlarını sizin belirlemiş olduğunuz periyotlarla gönderilmesini yapar.

Veli Bilgilendirme Portalı Nedir?

Veli bilgilendirme portalı velinin öğrencisinin kurum içi performanslarını, ödev takibini, yoklama takibini ve öğretmenlerinin öğrenciyle ilgili almış olduğu bilgileri görüntüleyebildiği ve öğrencisiyle ilgili detaylı raporlara erişebildiği portaldır.

Online Ödev Takip

Öğrenciye verilmiş ödevleri ve bu ödevleri öğrencinin yapıp yapmadığını raporlayan modüldür.

Online Yoklama Takip

Öğrencinin derslere gelip gelmediğini, veya geç kaldıysa ne kadar geç kaldığını raporlayan modüldür.

Öğretmen Notları

Öğrencinin ders içi performansları ve katılmış olduğu deneme sınavlarıyla ilgili notların görüntülendiği modüldür.

Öğretmen portalı nedir?

Öğretmen portalı kurumunuzda görev yapan öğretmenlerin online yoklama alabilmesini, öğrencilere vermiş olduğu ödevleri sistem üzerinden kontrol edebilmesini, haftalık danışmanlık aramalarının sisteme kaydedilmesini ve geriye dönük olarak takiplerinin yapılmasını sağlar.

Online Yoklama Sistemi

Öğretmenlerinize vermiş olduğunuz kullanıcı adı ve şifrelerle, ders içerisinde yoklamalarını sistem üzerinden alırlar.

Online Ödev Sistemi

Öğretmenleriniz verdikleri ödevlerin takiplerini sistem üzerinden takip eder ve kontrollerini yaparlar

Danışmanlık Aramaları

Öğretmenlerimiz, danışmanlığı yaptığı öğrencilerin velilerini belirli periyotlarla arayarak sistem üzerine kaydederler.

Paylaş: